W hołdzie żołnierzom wyklętym

01 marca o godzinie 12:00 młodzież ZSP ANDERSA złożyła cześć Żołnierzom Wyklętym. Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych odbyły się przy pomniku Ofiar Bolszewizmu i Faszyzmu, na Placu 3 Maja w Złocieńcu.
Uczniowie klasy II b LO o profilu wojskowo – sportowym pod kierunkiem nauczycielki historii, Pani Ewy Kilian przygotowali montaż słowno – muzyczny składający się ze wzruszających wspomnień członków złocienieckiej grupy Wyzwoleńczej Armii Podziemnej.
W obchodach uczestniczyli: żołnierz Wyzwoleńczej Armii Podziemnej – Pan Stanisław Szyszczakiewicz, żołnierz Armii Krajowej – Pan Tadeusz Lenart, Burmistrz Złocieńca – Krzysztof Zacharzewski, władze samorządowe, przedstawiciele 2 Brygady Zmechanizowanej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dyrektorzy, uczniowie złocienieckich szkół i przedszkoli. Wszystkie delegacje złożyły wieńce przy pomniku, jako wyraz hołdu Niezłomnym.
Państwowe święto ustanowione 03 lutego 2011 roku jest poświęcone pamięci żołnierzy tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polską z okupantem sowieckim
i reżimem komunistycznym.
Dzisiaj, po latach cieszymy się wolnością, nie zapominając o ofiarach reżimu. Tę pamięć jesteśmy im dłużni za niezłomność, walkę i wiarę w wolną Polską, wiarę, która nie zniknęła z ich marzeń, a po latach stała się rzeczywistością.

tekst: Julia Mikulec zdjęcia: Julia Mikulec

1Uczniowie klas LO o profilu wojskowo-sportowym 2 Beata Miszewska-Kozłowska, dyrektor ZSP Andersa Burmistrz Złocieńca z przedst. władz samorządowych Burmistrz Złocieńca, Krzysztof zacharzewski wraz z uczniami II b LO Delagacja II Brygady Zmechanizowanej Krzysztof Zacharzewski, burmistrz miasta Pani Ewa Kilian, nauczycielka historii Stanisław Szyszczakiewicz, Tadeusz Lenart - złocienieccy żołnierze Stanisław Szyszczakiewicz, żołnierz Wyzwoleńczej Armii Podziemnej i Tadeusz Lenart, żołnierz armii Krajowej Uczniowie Andersa Uczniowie klas LO o profilu wojskowo-sportowym Uczniowie LO Andersa Uroczyste złożenie kwiatów Weronika Dołżycka, Klaudia Kęsicka, Norbert Kosecki Żołnierze II Brygady Zmechanizowanej