W stronę fabryki snów

Uczennice pierwszej klasy LO o profilu językowo – humanistycznym z „Andersa” z sukcesem ukończyły trzymiesięczny kurs filmowy zorganizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Swoje pierwsze kroki w stronę hollywoodzkiej fabryki snów postawiły Maja Gapsa i Wiktoria Banasiak. Program edukacyjny, w którym uczennice brały udział nosił nazwę „Filmoteka szkolna. Akcja!”. Przez platformę internetową Centrum Edukacji Obywatelskiej przesyłane były materiały szkoleniowe, które obejmowały zagadnienia związane z historią kinematografii, analizą języka filmowego, sztuką pisania recenzji filmowych, sztuką pisania scenariuszy oraz podstawy pracy z kamerą i montażem. Materiały były wykorzystywane na warsztatach zajęciowych prowadzonych przez opiekuna grupy nauczyciela języka polskiego, Szymona Wiśniewskiego. Praca nad projektem dzieliła się na odrębne moduły tematyczne. Indywidualne efekty pracy uczniów przesyłano drogą internetową do mentora projektu „Filmoteki szkolnej”, który je na bieżąco komentował i oceniał.
Celem działań było pokazanie młodzieży procesu powstawania filmu oraz zachęcenie do doskonalenia własnej twórczości. Po zakończonej pracy uczennice otrzymały certyfikaty wydane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

01 W pracy nad projektem Maja Gapsa i Wiktoria Banasiak podczas pracynad projektem Maja Gapsa i Wiktoria Banasiak w pracy nadprojektem Uczennice Andersa studiuja nadeslane materialy