Wielkie zainteresowanie GEOPLANETĄ

Uczniowie Andersa sprawdzili wiedzę i umiejętności geograficzne. Zaskoczeniem dla większości był wysoki poziom trudności zadań, porównywalny do matury. W zgodnej opinii uczestników konkurs okazał się cennym doświadczeniem przed egzaminem dojrzałości.
Konkurs przeprowadzany został przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.
Celem Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak też terytorialnym).
Wyniki organizator opublikuje do 30 marca 2014 r.
tekst: Robert Żołynia

1DSC_0182 DSC_0172 DSC_0177 DSC_0186