WIZYTA STUDENTÓW AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W LO

31.01.2020 r. w Auli Absolwentów odbyło się spotkanie z przedstawicielami Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Dwoje studentów II roku Marcin Turalski, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu oraz Eryk Doliński spotkali się z uczniami 3 klasy maturalnej. Zachęcali do podjęcia studiów wojskowych lub cywilnych. Obecnie trwa nabór (rekrutacja). Studenci przedstawili wymagania jakie stawiane są kandydatom oraz kierunki studiów jakie można podjąć. W czasie studiów można otrzymać stypendia za wysokie osiągnięcia naukowe, a kierunek studiów związany jest z interesującymi praktykami.
tekst i zdjęcia: ks. Piotr Bulczak