WOLONTARIUSZE Z ZSP ANDERSA Z WIZYTĄ W DPS-IE W DARSKOWIE

24. 01. 2020 r. grupa Wolontariuszy z I c i I b LO odwiedziła Seniorów zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej w Darskowie, celem zaprezentowania programu artystycznego w nawiązaniu do święta z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przepełnionej śpiewem i uśmiechem zarówno ze strony Wolontariuszy, personelu jak i mieszkańców DPS-u. Jednocześnie wizyta Wolontariuszy w DPS-ie była swoistą lekcją w rozwijaniu kompetencji społeczno – obywatelskich, które są sposobem na zdobywanie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki i życia. Zwiększają one szanse edukacyjne młodzieży, nie tylko dlatego, że podnoszą ich poczucie własnej wartości, poprawiają ich wizerunek ale także dlatego, że wolontariat sam w sobie jest wartościowym doświadczeniem edukacyjnym. To także szkoła odpowiedzialności za drugiego człowieka, szkoła inicjatywy, przedsiębiorczości, oraz empatii, której niedostatki we współczesnym świecie coraz wyraźniej wszystkim doskwierają. Dlatego też Drodzy Uczniowie – jeśli macie pełen empatii światopogląd, altruistyczną chęć niesienia bezinteresownej pomocy wykraczającą poza granice standardowej opiekuńczości warto pomyśleć o wolontariacie. Zachęcamy do działania !!!
Wolontariusze z ZSP Anders w Złocieńcu gorąco dziękuję Pani Dyrektor Wioletcie Smolich oraz personelowi DPS-u za możliwość odwiedzenia Seniorów i wspólną integrację z nimi.
Tekst: Urszula Smyk, pedagog szkolny w ZSP w Złocieńcu