Współczesny wymiar patriotyzmu w ZSP Anders

Uroczyście, patriotycznie i z dumą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i goście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu.

Honorowymi gośćmi ceremonii byli Burmistrz Złocieńca, Pan Krzysztof Zacharzewski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Mirosława Kacianowski, Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Społecznej, Pani Jolanta Dołbniak oraz Rodzice.
Akademia rozpoczęła się ślubowaniem uczniów klasy I a LO o profilu sportowo-wojskowym – złożonym Pani dyrektor szkoły, Beacie Miszewskiej-Kozłowskiej – którzy wstąpili w szeregi Andersa z przyrzeczeniem przestrzegania obowiązków szkolnych, zasad zawartych w statucie szkoły, poszanowania tradycji, dbania o dobre imię szkoły, postępowania zgodnego z uniwersalnymi wartościami patrona, gen. Władysława Andersa.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły, przedstawiciele władz miasta wygłosili przemówienia okolicznościowe na temat historii Polski, znaczenia tradycji, współczesnego wymiaru patriotyzmu, ze szczególnym podkreśleniem podstawowych wartości, wolności i demokracji.

Po oficjalnej części obchodów uczniowie klasy I b LO zaprosili zgromadzonych do obejrzenia montażu słowno-muzycznego, w którym symbolicznie ukazali historię Polski, od czasów zaborów po heroizm narodu w walce o wolność i niepodległość ojczyzny.
Uroczystość została uświetniona wspólnym śpiewaniem narodowych pieśni patriotycznych, które wprawiły zgromadzonych w radosny i optymistyczny nastrój. Świętowanie Niepodległości w Andersie miało również charakter sportowy. Po części uroczystej chłopcy klas LO rozegrali szkolny turniej piłki koszykowej, będący wyrazem współczesnego patriotyzmu, przeżywanego z dumą i entuzjazmem.

Wieczorem młodzież z Andersa, dyrektor szkoły i nauczyciele wzięli udział w II Złocienieckich Śpiewach Historycznych, zorganizowanych przez Złocieniecki Ośrodek Kultury. Śpiewanie polskich pieśni patriotycznych połączyło trzy pokolenia mieszkańców miasta w duchu poszanowania narodowej historii i tradycji oraz krzewienia nowoczesnego wymiaru patriotyzmu.

tekst: Aleksandra Lezler-Leszczełowska

poczet klas wojskowych pokaz musztry przemarsz pod pomnik przemówienie burmistrza przysięga pierwszoklasistów wymiana chorążego pocztu sztandarowego występ artyctyczny złocienieckie Śpiewy Historyczne