„WYBIERAM WYBORY” – FINAŁ KONKURSU W WARSZAWIE

Laureatka etapu wojewódzkiego, Julia Pilipiec, uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa, 30 kwietnia brała udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, który odbywał się w Warszawie, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przy Kancelarii Prezydenta, organizowanym przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.
Licealistka rywalizowała z 20. reprezentantami województw, miała za zadanie udzielenie odpowiedzi ustnej na trzy wylosowane pytania z zakresu Kodeksu Wyborczego, którą oceniali członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, Szef Krajowego Biura Wyborczego oraz pracownicy naukowi. Odpowiedź była oceniana pod względem poprawności merytorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji, retoryki i poprawności stylistyczno – językowej. Konkurs wymagał od uczestników znajomości prawa wyborczego oraz wystąpień publicznych.
Celem konkursu skierowanego do uczniów szkół średnich było upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Zwycięzcy i finaliści etapu ogólnopolskiego otrzymali nagrody i pakiety pamiątkowe.
Gratulujemy Julii sukcesu, który jest efektem rozwijania indywidualnych zainteresowań uczennicy z zakresu prawa wyborczego pod kierunkiem nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie, Pani Ewy Kilian.
Ewa Kilian