XVII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Jak co roku w grudniu, Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim zorganizował konkurs ekologiczny pn. „XVII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Ekologicznej”. Reprezentacja naszej szkoły w składzie Sandra Cębrowska, Karolina Kalińska, Kacper Karczewski, Joanna Pawlik i Klaudia Zielińska zajęła drużynowo III miejsce na podium, wzbogacając jednocześnie wyposażenie klasy biologicznej o wizualizer, który był nagrodą ufundowaną przez organizatora. Ponadto, Joanna Pawlik została wyróżniona za indywidualny wynik nagrodą rzeczową.
Tematyka olimpiady obejmowała zagadnienia związane z ochroną gatunkową roślin, zwierząt oraz grzybów w ekosystemach wodnych i leśnych. Uczestnicy musieli wykazać się również rozległą wiedzą nt. programów ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, a także ochrony terenów zieleni i zadrzewień.
Wszyscy członkowie drużyny „Andersa” są uczniami klasy 2 a LO o profilu biologiczno – medycznym.

140 (2) 140 (1) 10268757_2P1020370