ZAJĘCIA Z ŻOŁNIERZEM Z ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

 

Uczniowie klas o profilu wojskowo – sportowym LO Andersa w Złocieńcu wzięli udział w zajęciach z podoficerem z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie.

Spotkanie z sierżantem Marcinem Ślusarskim rozpoczęło się prelekcją w Auli Absolwenta, gdzie uczniowie klasy mundurowej zapoznali się z kryteriami przyjęć do służby wojskowej oraz dowiedzieli się o zadaniach i strukturze organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. Po przerwie młodzież wzięła udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących zapobieganiu pojawienia się niekorzystnych zjawisk społecznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia z alkogoglami. Wspólne działania ZSP w Złocieńcu i WŻW w Olesznie są efektem nawiązanej współpracy pomiędzy Żandarmerią Wojskową i partnerem społecznym.