ŻANDARMI Z OLESZNA WSPIERAJĄ MŁODZIEŻ Z LO ANDERSA W ZŁOCIEŃCU

Uczniowie klas o profilu wojskowo – sportowym LO Andersa w Złocieńcu wzięli udział w zajęciach z żołnierzami z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie.

Spotkanie z grupą Żandarmów rozpoczęło się prelekcją w Auli Absolwenta, po przerwie młodzież wzięła udział w praktycznym pokazie sprzętu na wyposażeniu wozu kryminalistycznego. Dużym zainteresowaniem cieszył się zestaw narzędzi do zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia. Uczniowie zapoznali się z kryteriami przyjęć do służby oraz dowiedzieli się o zadaniach i strukturze organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej. Wysłuchali również z zaciekawieniem przemówienia szeregowego GRUSZKI, po czym udali się na pokaz sprzętu wykrywania i utrwalania śladów daktyloskopijnych.

Tekst i zdjęcia : Julia Mikulec

młodzież słucha instrukcji

Natalia składa odcisk palca pokaz wyposażenia prelekcja w auli