ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. W. Andersa w Złocieńcu kształci młodzież w zawodach: sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, murarz-tynkarz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i innych w klasach wielozawodowych.

Nauka trwa 3 lata.

Uczniowie 3 dni w tygodniu uczestniczą w zajęciach szkolnych, pozostałe dni to praktyczna nauka zawodu.

Kształcenie zawodowe we wszystkich zawodach oprócz sprzedawców prowadzone jest w systemie kursowym (4 tygodnie lub 6 tygodni) w wyznaczonych ośrodkach kształcenia zawodowego, sprzedawcy przedmioty zawodowe poznają w szkole.

Jeśli chcesz uczęszczać do szkoły zawodowej musisz złożyć następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły
  2. Umowę o praktyczną naukę zawodu
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wybranego zawodu

Koszt kursu pokrywa pracodawca, zaś pobyt w internacie i wyżywienie w czasie kursu rodzice.

Po ukończeniu klasy 3 zdajesz egzamin zawodowy, który potwierdza Twoje kwalifikacje zawodowe.