ZŁOCIENIECKI RYNEK PRACY – OFERTA DLA UCZNIÓW

19 lutego 2019 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu w ramach doradztwa zawodowego zwiedzali złocieniecki zakład STM Sp z o.o.
Firma STM specjalizuje się w produkcji maszyn rozlewniczych do płynów gazowanych i niegazowanych, realizuje innowacyjne projekty z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum wybierając Branżową Szkołę I Stopnia w Złocieńcu mogą odbywać praktyczną naukę zawodu w firmie STM, w następujących specjalnościach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, elektryk, elektromechanik, elektronik, mechatronik. Zapoznawanie młodzieży z miejscowym rynkiem pracy poprzez organizowanie wycieczek do firm służy rozwijaniu perspektyw branżowców w powiecie drawskim. W zakładzie STM szczególnym zainteresowaniem zawodowców cieszyła się obrabiarka CNC, która po zaprogramowaniu wytwarza drobne elementy maszyny. Młodzieży podobał się zakład, w którym będą odbywać praktyki po ukończonym kursie „Operator-programista CNC” przeprowadzanym w ramach Kontraktu Samorządowego, realizowanego przez Powiat Drawski pt. „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. W Złocieńcu są dobrze rozwijające się firmy, które chętnie przyjmą do pracy absolwentów szkół zawodowych, oferując im dobre warunki pracy i godną płacę, a jedną z nich jest STM, na ulicy Piaskowej 12. Szkoła dostosowuje kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy z korzyścią dla ucznia, pracodawcy i szkoły, stąd zwiększa się oferta kształcenia w zawodach technicznych, niezwykle atrakcyjnych we współczesnych realiach.
Tekst i zdjęcia: Grażyna Wanecka