ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM

Uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Złocieńcu 24 października 2018 roku odbyli wizytę w 12 Brygadzie Zmechanizowanej i Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie.
Młodzież odwiedziła „Błękitną” Brygadę, w której zwiedzając Salę Tradycji,  poznała rys historyczny jednostki oraz historię jej patrona, gen. Broni Józefa Hallera. Następnie uczniowie udali się na strzelnicę garnizonową w Krzekowie, gdzie przeszli trening na systemie Śnieżnik, nowoczesnym urządzeniu pozwalającym na szkolenie żołnierzy przy zastosowaniu różnego typu broni strzeleckiej bez użycia amunicji. Na specjalnie przygotowanych i wyposażonych stanowiskach ogniowych uczniowie strzelali drużynowo. System szkolno-treningowy Śnieżnik pozwolił młodzieży na ćwiczenie umiejętności strzeleckich w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych wirtualnych scenariuszy. Uczniowie zapoznali się także z uzbrojeniem i sprzętem bojowym „Błękitnej” Brygady. Kolejnym punktem programu była wizyta w Agencji Mienia Wojskowego, w której licealiści zostali zapoznani z zadaniami instytucji oraz specyfiką pracy w wojsku.
Licealiści klas mundurowych dowiedzieli się, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca dająca stałość i pewność zatrudnienia, możliwość zdobycia wysokospecjalistycznych kwalifikacji oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego.
Wyprawa była zorganizowana w ramach współpracy szkoły z agencją Mienia Wojskowego w związku z zainteresowaniem uczniów klas mundurowych wojskiem i zdobywaniem kompetencji związanych
z bezpieczeństwem.

1 1a ODPRAWA PRZED ZAJĘCIAMI 3a 3b zajęcia na trenażerze śnieżnik 4a 4 zwiedzanie ekspozycji