ZSP Anders w TOP 20 szkół w Polsce

Wyprzedzamy renomowane polskie licea. Według portalmaturzysty.pl. jesteśmy jedną z najbardziej popularnych szkół w Polsce i najbardziej lubianą szkołą w województwie zachodniopomorskim.
Zajmujemy 17 miejsce w Polsce według popularności na facebooku i 12 miejsce wg wskaźnika popularności. Strukturalny wskaźnik popularności na facebooku polega na porównaniu ilości fanów danego profilu szkoły z całością badanej zbiorowości, którą stanowi populacja ludności danego województwa. Określa on jaką część całością stanowią wyróżnione elementy.

Źródła danych:
1. Główny Urząd Statystyczny; województwa pod względem liczby ludności – stan na 31.12.2011 r., (wielkość populacji ludności danego województwa);
2. www.portalmaturzysty.pl; ranking popularności liceów w poszczególnych województwach na facebooku, (Ilość fanów na facebooku);
Opracowane dane dotyczące ilości fanów pochodzą z okresu 01.11.2014 – 05.02.2015,
wielkość populacji ludności danego województwa pochodzą z narodowego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 r.

Opracowali: Mateusz Głowacki, Remigiusz Frankowski, Robert Żołynia.

więcej informacji na naszej stronie internetowej:
http://www.zspanders.edu.pl/

(rz)

01 1 02 2