ZSP Anders wspierał akcję ,,Okulary na Litwę”

,,Każdy ma coś, co może podarować innym”


20 września 2019r. zakończyliśmy zbiórkę okularów, niosąc  bezinteresowną pomoc Litwinom. Pomaganie innym, bez konieczności oczekiwania czegoś w zamian powoduje, że wewnętrznie czujemy się lepiej, doceniamy wartość wszystkiego co nas otacza, jesteśmy bardziej życzliwi, empatyczni odczuwamy satysfakcję z niesienia pomocy innym. Oczywiście, jesteśmy przekonani, że dobro powraca i głęboko wierzymy w to, że;
,,Gdy dziś my pomożemy komuś, to jutro – ktoś pomoże nam”

Dziękuję wszystkim zaangażowanym
w Akcję ,,Okulary na Litwę”
Urszula Smyk